T4. Th9 27th, 2023

Nhạc cảnh Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô 2019

Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài danh cho con.

**Mời Cả nhà cùng xem “Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu”
do nhóm “Những Người Bạn nhỏ của Chúa Giêsu” thực hiện.
– GX An Phú : 19/04/19

Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Cuộc Thương Khó Của Chúa GiêsuLạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài danh cho con.**Mời Cả nhà cùng xem "Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu"do nhóm "Những Người Bạn nhỏ của Chúa Giêsu" thực hiện.- GX An Phú : 19/04/19https://youtu.be/hfgtTcDQG7E

Người đăng: Giáo Xứ An Phú – Hạt Tân Định – TGP Sài Gòn vào Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019