T5. Th4 18th, 2024

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 ngày 13/12/2019 – Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành (DCCT)

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 ngày 13/12/2019
Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành (DCCT) giảng phòng

Chủ đề của 2 ngày tĩnh tâm Mùa Vọng:
“CHÚA KI-TÔ ĐANG SỐNG” – Người trẻ với cội rễ​

Bài giảng :

Tài liệu tham khảo: TÔNG HUẤN “CHRISTUS VIVIT” – CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG – CHƯƠNG SÁU

Hình ảnh:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *