T7. Th9 30th, 2023

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Bổn Mạng Đoàn TNTT 2022

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022.
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
BỔN MẠNG ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
TỔNG KẾT & PHÁT THƯỞNG GIÁO LÝ NH 2020-2021.
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU.