T3. Th7 16th, 2024

Họ đặt Người trong ngôi mộ đá – Thứ bảy Tuần Thánh, 2020

Họ đặt Người trong ngôi mộ đá – Thứ bảy Tuần Thánh, 2020

Lc 23,50-56

50 Khi ấy có một người tên là Giô-xếp, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính.51 Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa.52 Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su.53 Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.54 Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-bát bắt đầu ló rạng.55 Cùng đi với ông Giô-xếp, có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào.56 Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền.

Suy niệm: 

Ðức Giêsu không chỉ chết cho tội lỗi chúng ta (1Cor 15,3); nhờ ơn Chúa, Ngài cũng đã cảm nghiệm cái chết như mọi người (Hr 2,9). Đó là một cái chết thật sự, kết liễu sự hiện hữu cuộc đời trần thế của Ngài. Ðức Giêsu chết giữa chiều và ngày Sabát bắt đầu lúc 6 giờ. Vì luật người Dothái không cho phép làm việc vào ngày Sabát, thân xác phải được chôn cất nhanh chóng. Phải có người đủ can đảm để xin phép chính quyền Rôma để lấy xác và chôn cất. Các thi hài của các phạm nhân xử tử thông thường không có chôn cất để làm mồi cho kên kên và chó ăn. Ðức Giêsu thoát khỏi sự sỉ nhục này ngang qua sự can thiệp can đảm của Giuse thành Arimêthêa.

Isaia tiên báo rằng Đấng Messia sẽ được chôn cất trong ngôi mộ của một người giàu có – nhưng không có ngôi mộ nào có thể giữ Người lâu được

Người môn đệ đáng khâm phục và âm thầm của Ðức Giêsu này là ai? Luca thuật lại cho chúng ta rằng Giuse là một thành phần của Thượng hội đồng, hội đồng tối cao của người Dothái đã lên án Ðức Giêsu. Chúng ta biết rằng ông đã không đồng ý với lời buộc tội của họ. Ông không tham dự trong các buổi họp hay im lặng khi họ tố cáo Ðức Giêsu. Thế thì Giuse là loại người nào? Luca kể lại với chúng ta rằng ông là người “tốt lành và công chính” và “tìm kiếm nước Thiên Chúa”. Mặc dầu ông không bênh vực cho Ðức Giêsu ở tòa xét xử, tuy nhiên, ông đã tìm cách tôn kính Chúa trong cái chết của Ngài bằng việc chôn cất Ngài tử tế. Điều nà để thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: “Ngài đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh… Ngài đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa” (Is 53,8-9).

Quyền năng của Thiên Chúa gìn giữ thân xác của Đức Giêsu khỏi hư hoại để Người có thể sống lại khải hoàn vào ngày thứ ba

Trong sách khải huyền, Chúa Giêsu nói rằng: “Đừng sợ, Ta là đầu và là cuối. Ta là Đấng hằng sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn đời muôn thuở, Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ” (Kh 1,17-18). Không ngôi mộ nào trên thế gian có thể chứa đựng Ðức Giêsu mãi được. Cái chết của Ngài trên thập giá đem lại ơn cứu độ cho chúng ta và sự chiến thắng của Ngài trên sự chết vào sáng phục sinh đã đánh bại tử thần. Cái gì đã giữ Ðức Giêsu không bị thối rữa? Ngài đã thoát khỏi sự thối rữa và Ngài sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng Thiên Chúa. “Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 16,9-10). Mầu nhiệm của việc Đức Kitô nằm trong mộ vào ngày Sabát mặc khải sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa vào ngày Sabát, sau khi hoàn thành sự cứu chuộc của chúng ta, đem lại sự bình an cho toàn thế giới (Col 1,18-20). Niềm hy vọng của bạn chỉ có trong cuộc đời này, hay nó hoàn toàn dựa vào sự phục sinh của Đức Kitô và lời hứa của Ngài rằng ai tin vào Ngài sẽ sống đời đời?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để con có thể được sống vĩnh cửu trong vương quốc bình an và công chính của Chúa. Xin thêm sức mạnh cho đức tin của con, để con có thể nhận biết sức mạnh của sự phục sinh và sống mỗi ngày trong hy vọng nhìn thấy Chúa mặt đối mặt cho tới muôn đời.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *