Phép lạ Lộ Đức đã đem bác sĩ đạt giải Nobel về với đức tin