T6. Th7 12th, 2024

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra

Mến yêu Hằng ngày, 15.12.2018

Thứ 7, 15-12-2018 (Mt 17,10-13)

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.”

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến ba nhân vật: Ngôn sứ Elia, Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Cả ba danh xưng đều được nhắc đến như nhân vật quan trọng, đó là “Đấng phải đến”. Thời Cựu ước, ngôn sứ Elia đã được sai đến để chỉnh đốn mọi sự, để nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Elia đã đến để chỉnh đốn lối sống sai lầm của vua Akháp khi vua nghe theo lời vợ và áp đặt dân chúng thực hiện nghi lễ thờ thần Baan. Elia cho biết sẽ có nạn đói kém và hạn hán kéo dài vì “trời sẽ không đổ mưa xuống đất nước Israel”. Lời cảnh báo của ông đã không được đón nhận và ông còn bị sát hại. Elia đã phải trốn vào sa mạc. Nơi đây, Thiên Chúa sai thiên sứ mang bánh và nước tới cho Elia và ông có đủ sức tiếp tục đi 40 đêm ngày tới núi Khôrép gặp gỡ Thiên Chúa và thi hành theo ý Người muốn.

Quả thật, Thiên Chúa luôn tỏ cho chúng ta những dấu chỉ về những gì Ngài sắp làm cho ta. Gioan Tẩy Giả đã đến loan báo và dọn đường cho Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế mà muôn dân vẫn luôn trông đợi. Ông đã hoàn thành sứ vụ trọng yếu của tất cả các ngôn sứ, ấy là loan báo, quy hướng tất cả mọi người về Đức Giêsu Ki-tô. Ông là vị ngôn sứ cuối cùng và vĩ đại nhất của Cựu Ước, của “giao ước cũ”. Dân Do Thái cho rằng, khi Đấng Mêsia đến, Êlia sẽ xuất hiện công bố về sự quang lâm của Đấng Mêsia. Và chính Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành vai trò của ông Êlia khi đã dọn đường cho Chúa Giêsu bằng việc kêu gọi ăn năn sám hối và canh tân đời sống.

Như những đầy tớ tỉnh thức, chúng ta cũng phải chuẩn bị, phải dọn đường cho Chúa đến bằng việc từ bỏ tội lỗi và những điều ngăn cản chúng ta tìm kiếm thánh ý Ngài. Chúa Giêsu đã đến thế gian rất nhiều năm về trước, nhưng Ngài khao khát được tiếp tục đến trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Và Ngài chỉ có thể đến được khi chúng ta chuẩn bị, dọn đường cho Ngài cách xứng hợp mà thôi. Vậy, chúng ta dọn đường cho Chúa như thế nào? Chúng ta tiếp tục công việc của thánh Gioan Tẩy Giả ra sao? Chúng ta hãy lắng nghe và làm theo lời kêu gọi của thánh nhân, là ăn năn sám hối tội lỗi mình.

Bởi những bản năng yếu đuối của con người, tất cả chúng ta đều phải đấu tranh với tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên lãng lời mời gọi trở nên hoàn thiện. Chúng ta được kêu gọi trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Chúng ta được mời gọi nhận ra những tội lỗi thiếu xót của mình, xưng thú các tội ấy, và cố gắng tránh xa dịp tội.

Mùa Vọng là một trong những thời gian quan trọng nhất trong năm để chúng ta làm điều đó. Và điều đặc biệt quan trọng hơn nữa là chúng ta chạy đến với ân sủng của Bí Tích Hoà Giải trong suốt mùa Phụng Vụ thánh này.

Hôm nay, chúng ta hãy phản tỉnh về sự tỉnh thức sẵn sàng của chính chúng ta, xem liệu rằng chúng ta có cảm nhận về tầm quan trọng của việc ăn năn thống hối tội lỗi hay chưa.

Lạy Chúa, khi đi sâu hơn vào mùa Vọng này, xin giúp con nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của con. Đồng thời, xin giúp con ý thức những gì làm con xa Chúa mà dốc lòng từ bỏ.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/dec15.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *