T6. Th7 12th, 2024

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

Bản Tuần cửu nhật này mô phỏng bản “Cửu nhật kinh nguyện” của Dòng Cát Minh Sài Gòn, với những bài suy niệm đặc sắc về quyền chức, nhân đức và từ tâm của Thánh Cả, dựa trên cơ sở giáo lý dồi dào, có sức hun đúc lòng tôn sùng, trông cậy Thánh nhân.

Ta nên làm Tuần cửu nhật mỗi khi muốn xin một ơn trọng đại, nhất là trước hai lễ Kính Thánh Cả hàng năm. Cũng có nhiều con cái Cha Thánh làm tuần Cửu nhật liên tục suốt tháng 3 để tỏ lòng kính mộ Người.

Nếu kết hợp sự tôn sùng Thánh Thể Chúa Giêsu và Đức Mẹ với sự tôn sùng Thánh Cả thì tuần Cửu nhật càng hữu hiệu hơn.

Khi làm việc tuần Cửu nhật, có thể theo chương trình sau đây:

1-Kinh dọn mình
2-Bài suy niệm
3-Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh
4-Kinh cầu Thánh Giuse
5-Kinh bảo trợ những vụ khó khăn
6-Bài hát kính Thánh Cả Giuse

I. KINH DỌN MÌNH:

-Kính Đức Chúa Thánh Thần
-Kính Tin kính
-Nếu làm vào giữa giờ kinh thì thôi đọc hai kinh này.

Lạy Thánh Cả Giuse là Cha nhân hiền của chúng con và là Đấng phù hộ mạnh thế trước tòa Thiên Chúa! Như lời thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila quả quyết: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được như ý”. Chúng con lại càng thêm tin tưởng và hi vọng vào lời bầu cử của Cha. Trong tuần cửu nhật này, chúng con hết lòng tin cậy chạy đến cùng Cha. Xin cha cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu là Đấng xưa cha đã nuôi dưỡng, chở che, Đấng đã vâng lời Cha như con thảo.

Giờ đây, trước tòa Chúa, chắc chắn lời bầu cử của Cha rất có hiệu lực. Vì thế, chúng con tha thiết cầu xin Cha thương nhìn đến chúng con, đặc biệt khi chúng con gặp khó khăn, thử thách. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn và trung thành yêu mến Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen

II. PHẦN SUY NIỆM

NGÀY THỨ NHẤT: Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Đấng Cứu Thế

Muốn hiểu biết về Thánh cả Giuse, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Gia thất xưa tại Nazaret, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Giuse với vai trò Cha nuôi Đấng Cứu Thế, suốt cuộc đời Ngài tận tụy hi sinh. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, Ngài đã hòan thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, che chở Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Cuộc đời trần thế của Thánh Cả Giuse hết sức âm thầm và khiêm tốn với công việc thợ mộc vất vả. Ngài đã cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình như bao người cha khác trên đời. Nhưng Thánh Cả Giuse đã trở thành vĩ đại, nên gương mẫu cho tất cả mọi người cha bởi cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa không ngơi nghỉ.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, người cha hiền gương mẫu của chúng con , xin ban cho những người làm cha trong các gia đình biết kiên nhẫn, hi sinh và làm gương sáng cho các con bằng đời sống đạo hạnh, để nhờ đó, những đứa con được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương yêu và sự giáo dục lành mạnh, hầu trở thành những người kitô hữu tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cửu nhật này này và xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ HAI: Thánh cả Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời

Có thể nói, nơi thánh Giuse hội đủ mọi nhân đức. Phúc âm đã khen Ngài là Đấng công bình, chính trực.Thiên Chúa trao phó cho nNgài làm chủ thánh gia, làm bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Hơn nữa, sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài, giúp Ngài trở thành một người gia trưởng đạo hạnh. Trải qua bao sóng gió, gian nguy, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Ngài đã gìn giữ thánh gia thất được bình an, hạnh phúc.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời! Xin cho các gia trưởng trong gia đình luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định và làm theo thánh ý Chúa, để đời sống của họ là gương sáng cho gia đình: yêu thương và trách nhiệm. Xin Cha thương nâng đỡ những gia đình nghèo khó, giải gỡ những khúc mắc cho các gia đình đang đau khổ vì mâu thuẫn, bất hòa và đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cửu nhật này và xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ BA: Thánh cả Giuse, mẫu gương vâng phục Thánh ý Chúa

Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiếng “xin vâng”. Thánh cả Giuse với một niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại làm theo ý Chúa trong mọi việc. Ngài đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân nhưng luôn lấy thánh ý Chúa là trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, cho dù có những điều không thể hiểu nổi, nhưng Ngài luôn tận tâm, tận lực chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là gương mẫu cho chúng con về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa! Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn thánh ý Chúa và thi hành thánh ý Chúa.

Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách, trong những đêm tối của đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa và buông mình vào bàn tay quyền năng của Chúa để Người dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Người.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cử nhật này, và xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ BỐN: Thánh Cả Giuse, mẫu gương khiết tịnh và chung thủy

Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng trọn đời đồng trinh… thì đồng thời chính thánh nhân cũng phải là một người trinh khiết vẹn tuyền. Để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Thánh Giuse đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời để giữ mình trinh khiết. Sự hi sinh thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của thánh nhân đã đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình thánh và làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được trọn hảo.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là bạn trinh khiết của Đức Mẹ, xin hãy làm Đấng bảo trợ cho chúng con, đặc biệt cho những người sống đời dâng hiến. Xin lòng nhân lành và trinh khiết của Ngài nên chốn an toàn cho chúng con trú ẩn trước mọi nguy nan cám dỗ, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người sống bậc hôn nhân biết tôn trọng, dâng hiến cho nhau và chung thủy với nhau suốt cuộc đời.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cửu nhật này và xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ NĂM: Thánh Giuse, mẫu gương khiêm nhường

Nơi thánh cả Giuse, chúng ta thấy nổi bật về nhân đức khiêm nhường. Thuộc dòng dõi Đavit trâm anh, thế phiệt, nhưng Ngài sống hết sức khiêm tốn, bình dị với nghề thợ mộc tại ngôi làng Nazaret. Là Cha nuôi Đấng cứu thế nhưng ngài không vênh vang, hãnh diện về sứ mạng cao cả của mình. Trái lại, Ngài âm thầm phục vụ, không quản ngại hy sinh, vất vả để dưỡng nuôi gia đình thánh. Đức khiêm nhường nơi Thánh Cả Giuse được thể hiện rõ nhất khi Ngài hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những điều ngài không thể hiểu được.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng rất khiêm nhường, xin giúp chúng con biết noi gương ngài, sống khiêm tốn và hi sinh, để đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con dám loại trừ tính kiêu căng, ích kỉ, ghen tương, đố kị, để cuộc sống này bớt đi nhưng khổ đau. Đặc biệt, xin giúp chúng con biết khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó không hợp với ý riêng của chúng con.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riệng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cửu nhật này và xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bổn phận và mai sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ SÁU: Thánh Cả Giuse mẫu gương sống khó nghèo

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ”( Mt 5,3 )

Thánh Giuse đã sống nghèo thực sự, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dù xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng Thánh Giuse đã cùng Đức mẹ và Chúa Giêsu sống trong ngôi làng Nazarét nhỏ bé với nghề thợ mộc, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, chính sự nghèo khó này đã có lúc trở thành cản trở, khiến người Do Thái khó chấp nhận sứ mạng của Chúa Giêsu khi nhìn vào gốc gác, thân thế của Người: “Ở Nazaret thì có cái gì hay được…” hoặc: “Ông ấy chẳng phải là con bác thợ mộc đó sao?…”

Cái nghèo nơi gia đình thánh không phải là sự thiếu thốn cơm ăn, áo mặc, bởi một người chăm chỉ lao động như Thánh Giuse chắc chắn sẽ đủ nuôi sống gia đình. Nhưng thâm sâu hơn, tinh thần nghèo khó của thánh nhân được thể hiện ở tấm lòng khiêm hạ và hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Thánh nhân đã coi sự nghèo hèn của mình như một phương thế sống kết hợp với Thiên Chúa. Ngài không bị dính bén đến của cải đời này, không màng danh lợi. Hơn ai hết, Thánh Cả Giuse đã cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc như một người nghèo của Giavê Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, mẫu gương về sự khó nghèo, xin giúp chúng con noi gương ngài, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng để giữa một xã hội đầy dẫy những bon chen và hưởng thụ, chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa và chia sẻ với tha nhân. Bây giờ và mãi mãi, xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, biết quý trọng bậc sống mình và trau dồi các nhân đức để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riệng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cử nhật này, lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bộn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ BẢY: Thánh Cả Giuse, mẫu gương thinh lặng

Dựa vào Kinh Thánh, chúng ta có thể nói thánh Giuse là một người trầm tĩnh và thinh lặng, một sự thinh lặng khiêm tốn, thánh thiện của một tâm hồn luôn đắm mình trong cầu nguyện để nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong thinh lặng sâu lắng, thánh Giuse cảm nhận sâu xa thân phận nghèo nàn, bất xứng của mình trước sứ vụ cao cả của Thiên Chúa trao cho ngài. Điều này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ nhọc xảy đến trong đời với tất cả lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Giavê Thiên Chúa. Sống thinh lặng như thế, thánh Giuse đã đạt được một sự tự do đích thực giải phóng ngài khỏi những ràng buộc của ý riêng để can đảm chọn Chúa là tất cả. Sự tự do đạt tới đỉnh cao khi thánh nhân sẵn sàng hi sinh trọn vẹn ý riêng, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.

Lạy thánh cả Giuse, sự thinh lặng đã giúp ngài có thể phân định ý Chúa và cho ngài sức mạnh để thực hiện trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Xin giúp chúng con giữa những bôn ba, xô bồ của cuộc sống hôm nay, biết lắng lòng, trầm lặng, để nhìn lại bản thân và lắng nghe tiếng Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng khoảnh khắc cuộc sống của chúng con.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riệng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cửu nhật này, lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với boån phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ TÁM: Thánh cả Giuse, đấng công chính, thánh thiện

Theo quan niệm của Thánh Kinh, người công chính được hiểu là những người nỗ lực chu toàn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn lề luật và làm điều thiện. Tuy nhiên, sự công chính nơi thánh cả Giuse không chỉ hệ tại ở việc thực thi các mệnh lệnh của lề luật, nhưng hơn thế, lòng chính trực, sự trung thành tuyệt đối của thánh nhân vượt xa những đòi hỏi của lề luật. Đức công chính nơi thánh Giuse thể hiện ở sự ngay thẳng nội tâm tương ứng với đức ngay thẳng của cách sống bên ngoài. Trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, thánh nhân như thế nào thì ngài muốn bộc lộ ra như vậy. Thánh cả Giuse là con người đức hạnh và thánh thiện, nơi ngài không có một uẩn khúc, lệch lạc nào. Dưới mái nhà Nazaret không có những bóng mờ ẩn ý. Trái lại, sự ngay thẳng, chân thành và cởi mở của từng thành viên đã hiệp nhất thành gia đình thánh.

Lạy thánh cả Giuse, đấng công chính, thánh thiện, xin giúp chúng con giữa cuộc đời đầy giả dối và bon chen, biết chọn cho mình một lối sống chân thành, ngay thẳng, dù con có phải chịu thiệt thòi. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài, luôn trung thành tuân giữ lề luật Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, để chúng con được Chúa xót thương.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riệng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cử nhật này, lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bộn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

NGÀY THỨ CHÍN: Thánh cả Giuse- Đấng bầu cử mạnh thế trước tòa Thiên Chúa

Thánh cả Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng một đời sống khó nghèo, khiêm hạ và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, ngày nay Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa trên trời. Hơn bao giờ hết, thánh cả Giuse vẫn đang hoạt động với tư cách một Đấng cầu bầu cho chúng ta. Nói về ơn ích vô vàn vô số, phần xác, phần hồn do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa tới nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các Thánh.

Thánh sư Têrêsa-Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 đan viện Cát- Minh, Bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong các tác phẩm của Bà, Bà đều nói nhiều đến những ơn Lạ Thánh Cả xin cùng Chúa Cha và tu hội.

Bà viết “ Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được. dường như Thiên Chúa ba cho các Thánh giúp ta việc này việc nọ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kính Maria Agrela trong tác phẩm thời danh của Bà, nhan đề “Thành trì Thiên Chúa” đã chép những dòng sau đây “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để giúp ta giữ đức trong sạch, gỡ mình khỏi lỗi, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khỏe phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái”

Lời Cầu Nguyện: Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể cấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chuán con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Chúa Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những Người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nguyện xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con.

Lại nữa, lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong tuần cử nhật này, lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con con trung thành với bộn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ KHÓ KHĂN

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, này xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới và bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen

KINH KHẤN THÁNH GIUSE HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp, Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì nay về sau , xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng Cứu Thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Lạy Cha Giuse, con chạy đến kêu cầu Cha tha thiết, con yêu mến Cha hết lòng, con trông cậy Cha hết sức, xin đừng để con thất vọng bao giờ.

Nguồn Dòng Cát Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *