T6. Th7 12th, 2024

LỜI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

– Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi, thì tôi vui mừng khôn xiết kể.

Thánh Ignatiô Delgado Y

 – Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Thánh Anê Lê Thị Thành

– Sức tôi tuy đã giảm, nhưng còn chịu đựng được. Chúa chúng ta đã chịu bao hình khổ để cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khó này để nên giống Chúa Kitô phần nào.

Thánh Tôma Đinh Viết Dụ

– Ước gì máu tôi hoà với máu Đức Kitô trên đồi Canvê để tẩy rửa tôi sạch muôn vàn tội lỗi.

Đức Cha Giuse An – Maria Diaz Sanjurjo

– Như xưa Mẹ đã dâng Con yêu quý trong đền thờ, nay cũng xin hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo hồng phúc.

Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa

– Tôi đã suốt đời thuyết giảng về Đạo Thập Giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quá quý hoá đến nỗi phải bỏ đạo mà mua!

Thánh Gioan Théophane Vénard Ven

– Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không thể rửa sạch tội của tôi được, có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi thôi.

Thánh Micae Hồ Đình Hy

– Tôi đi để quê tôi có người làm thánh.

Đức Cha Valentin Vinh (Berrio Ochoa)

– Mình quên nợ người, Chúa quên tội tôi.

Thánh Giuse Phạm Trọng Tả

– Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu lại có thể chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi hành điều các quan muốn, còn tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu.

Thánh Đaminh Ninh

– Các ngươi dùng võ lực lôi thân xác ta, các ngươi cố dùng sức lực lôi chân ta, nhưng các ông không thể dùng sức mạnh để lung lay ý chí ta được. Bao lâu ta không chịu, thì dù có đánh đập các ngươi cũng không đạt được mục đích đâu.

Thánh Augustinô Phan Viết Huy

– Chúng tôi không phạm tội ác, không chống lệnh vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu.

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan

 “Đạo đã nhập vào xương tủy tôi, làm sao tôi có thể bỏ được.”

Thánh  Nguuyễn văn Lựu

*Phaolô Mợi bị bắt……………..bị giải đến quan.

Quan dụ:- Anh đạp ảnh đi, tôi sẽ cho anh một nén bạc.

-……………………..?- Vậy một nén vàng !

– Bẩm quan chưa đủ.

– Vậy anh muốn bao nhiêu ?

– Bẩm quan lớn, quan lớn muốn cho tôi quá khóa thì quan phải cho tôi đủ vàng để mua được một Linh Hồn khác.

Thánh Phaolô Mợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *